Reglament de la Cursa

Es donarà un temps límit de 3 hores per la cursa de 14km i 2 hores per la cursa de 7,5km per tal de fer tot el recorregut.

Es faran dues sortides, primer sortiran els participants a la cursa de 14km i al cap de 3 min sortiran els participants a la cursa de 7,5km.

L’organització podrà desqualificar en tots aquells corredors que no vagin amb compte de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.

El pitrall haurà de ser ben visible, qui no el dugui no entrarà a la classificació.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.

No es permet la participació a menors de 16 anys.

Els menors de 18 anys només podran participar sota permís dels seus pares o tutors.

Places limitades a 350 corredors, seguint estricte ordre d’inscripció.

No es permet córrer amb gos.

Totes les imatges generades amb motiu de la CORREBOCS, són propietat de l'organització, així ho reconeixen els participants de la cursa, no poden ser aquestes motiu de reclamació per drets d'imatge, ni de cap altre tipus.

Els participants que decideixin abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

L'organització no es fa responsable de possibles accidents o lesions dels participants, cada un ha de ser conscient de per on correm i el tipus de terreny pel qual s'està desenvolupant la cursa, adequant els ritmes de carrera a les circumstàncies específiques de cada tram, recalquem l'importància de conèixer els nostres límits tant físics com tècnics, així com de saber quin tipus d'indumentària vestir.

La participació a la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

Serà motiu de desqualificació:

  • No passar per tots els controls.
  • No portar el pitrall en un lloc a la part davantera ben visible, per a facilitar la tasca dels controls.
  • No tenir cura de l'entorn per on es desenvolupa la prova, o actituds poc respectuoses.
  • No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident.
  • Superar el temps marcats per l’organització.
  • TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.

    Organitza: colla Correbocs · Ateneu Ordalenc - correbocs@gmail.com